HEALTHY UNG THƯ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ là thông tin tổng quan. Những thông tin được cung cấp bởi Healthy Ung Thư và với những nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo pháp lý cho bất kỳ loại, hình thức, ngụ ý thông tin về sự chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, phù hợp và sự thiết thực trên trang web, hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc các hình ảnh liên quan trên trang web dưới bất kỳ mục đích nào. Bất kỳ sự tin cậy đối với những thông tin như vậy có thể đem lại cho bạn những nguy cơ không mong muốn.

Heathy ung thư không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại trong ngắn hạn hoặc lâu dài xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web.

Thông qua trang web của chúng tôi, bạn có thể được liên kết với các trang web khác không nằm trong sự quản lý của Healthy Ung Thư. Chúng tôi không kiểm soát các quy định, nội dung hoặc bất kỳ điều gì trên những trang web này. Những liên kết không nhằm mục đích giới thiệu hoặc thu hút sự chú ý cho các trang web này.

Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển và giúp trang web được hoạt động ổn định. Tuy nhiên, Healthy Ung Thư không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ về pháp lý trong trường hợp trang web tạm thời không thể truy cập được do những lỗi kỹ thuật từ phía bạn.

Nội dung được tìm thấy trên trang web healthyungthu.com bao gồm: văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc các định dạng khác được tạo ra chỉ nhằm mục đích thông tin nội bộ thành viên. Cung cấp thông tin trao đổi nhóm nội bộ được xác định rõ ràng và đối tượng mục tiêu thích hợp được xác định. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc dịch vụ y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi có thể có liên quan đến một tình trạng y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì đã đọc trên trang web này.

Nếu nghĩ rằng có thể có một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi bác sĩ, đến phòng cấp cứu hoặc gọi số cấp cứu y tế 115 ngay lập tức. Healthy Ung Thư không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm cụ thể, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên dieutri.vn. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi healthyungthu.com, thành viên của trang web trình bày nội dung là của riêng cá nhân.

Trang web có thể chứa các tài liệu hoặc thảo luận liên quan đến sức khỏe hoặc y tế liên quan đến tình trạng bệnh rõ ràng. Nếu thấy những tài liệu này gây khó chịu, có thể không sử dụng trang web của chúng tôi. Trang web và nội dung của nó được cung cấp trên cơ sở “nội bộ”.