Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Afinitor 10mg Everolimus giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Alimta 100mg Pemetrexed giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Avastin 100mg (400mg) Bevacizumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Avastin 400mg/16ml Bevacizumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Capbize 500mg Capecitabine giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Erbitux 100mg/20ml Cetuximab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Herceptin 150mg trastuzumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc lenvanix 4mg, 10mg lenvatinib giá bao nhiêu