Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Afinitor 10mg Everolimus giá bao nhiêu

115
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Alimta 100mg Pemetrexed giá bao nhiêu

180
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Avastin 100mg (400mg) Bevacizumab giá bao nhiêu

320
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Avastin 400mg/16ml Bevacizumab giá bao nhiêu

10
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab giá bao nhiêu

310
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Erbitux 100mg/20ml Cetuximab giá bao nhiêu

110
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Herceptin 150mg trastuzumab giá bao nhiêu

23
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc lenvanix 4mg, 10mg lenvatinib giá bao nhiêu

24
Giảm giá!
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Lenvima 10mg Lenvatinib giá bao nhiêu

288
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc navelbine 30mg vinorelbine giá bao nhiêu

210
Giảm giá!

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Regonix 40mg Regorafenib giá bao nhiêu

110