Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Bosulif 100mg Bosutinib giá bao nhiêu

Bệnh bạch cầu dòng tủy Philadelphia

Thuốc Bosulif 500mg Bosutinib giá bao nhiêu

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Cytarabine 100mg/ml giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Iclusig 15mg Ponatinib giá bao nhiêu

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Lenalid 10mg, 15mg, 25mg lenalidomide

Thuốc điều trị bạch cầu

Thuốc Lucipona 15mg Ponatinib giá bao nhiêu