Hiển thị tất cả 21 kết quả

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Thuốc Avastin 400mg/16ml Bevacizumab giá bao nhiêu

Thuốc phòng ngừa điều trị ung thư tử cung

Thuốc Avastin 100mg (400mg) Bevacizumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Navelbine 30mg Vinorelbine giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Erbitux 100mg/20ml Cetuximab giá bao nhiêu

Thuốc phòng ngừa điều trị ung thư tử cung

Thuốc Lenvakast 4mg Lenvatinib giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Capbize 500mg Capecitabine giá bao nhiêu

Thuốc phòng ngừa điều trị ung thư tử cung

Thuốc Lenvima 10mg Lenvatinib giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư dạ dày

Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Alimta 100mg Pemetrexed giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư gan

Thuốc Regonix 40mg Regorafenib giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Temodal 100mg Temozolomide giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Sutent 12,5 mg Sunitinib giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Herceptin 150mg trastuzumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị khối u não

Thuốc Afinitor 10mg Everolimus giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư kết hợp

Thuốc Xeltabine 500mg Capecitabine giá bao nhiêu