Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Cellcept 250mg Mycophenolate mofetil giá bao nhiêu

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Certican 0,25mg và 0,75mg Everolimus giá bao nhiêu

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Soriatane 25mg Acitretin giá bao nhiêu

Thuốc vảy nến thải ghép thận

Thuốc Prograf 1mg Tacrolimus giá bao nhiêu