Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thuốc điều trị ung thư biểu mô tế bào thận

Thuốc Lenvakast 4mg Lenvatinib giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị ung thư biểu mô tế bào thận

Thuốc Opdivo 40mg/10ml Nivolumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư biểu mô tế bào thận

Thuốc Orib 200mg Sorafenib điều trị ung thư gan, thận giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị ung thư biểu mô tế bào thận

Thuốc Sunitix 12.5mg Sunitinib giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị ung thư biểu mô tế bào thận

Thuốc Votrient 400mg Pazopanib giá bao nhiêu