Hiển thị tất cả 8 kết quả

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Anandron 150mg Nilutamid giá bao nhiêu

Thuốc điều trị phì đại tuyến tiền liệt

Thuốc Avodart  0.5mg giá bao nhiêu? Mua thuốc dutasteride  ở đâu?

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Casodex 50mg Bicalutamide giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị phì đại tuyến tiền liệt

Thuốc xatral 10mg alfuzosin hydrochloride giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc xtandi 40mg Enzalutamide giá bao nhiêu?

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Zoladex 3,6mg Goserelin điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone giá bao nhiêu