Thuốc Erlonat 150mg Erlotinib điều trị ung thư phổi

Thông tin thuốc Erlotinib Erlonat 150mg

  • Tên thương hiệu: Erlonat 150mg
  • Thành phần hoạt động: Erlotinib 
  • Phân nhóm: Thuốc chống ung thư phổi, tụy
  • Hàm lượng: 150mg
  • Dạng: Viên nén
  • Đóng gói: Vỉ 30 viên nén.
  • Nhà sản xuất: NATCO Pharma Ltd