Thuốc Keppra 500mg Levetiracetam điều trị động kinh

Thông tin cơ bản thuốc Keppra 500mg Levetiracetam

  • Tên thương hiệu: Keppra 500mg
  • Thành phần hoạt chất: Levetiracetam
  • Nhóm thuốc: Thuốc điều trị động kinh
  • Hàm lượng: 500 mg
  • Dạng: Viên nén
  • Đóng gói: Hộp 50 viên nén
  • Nhà sản xuất: UCB Pharma – Bỉ
  • SĐK: VN-18676-15