Thuốc Ameluz điều trị dày sừng giá bao nhiêu

Thông tin cơ bản thuốc Ameluz (Aminolevulinic Acid Hydrochloride)

  • Tên thuốc: Ameluz
  • Mã sản phẩm: 70621-101_4401696c-850c-4f73-a864-f4e8a6ce3c26
  • Mã NDC: 70621-101
  • Doanh nghiệp sản xuất: Biofrontera Inc.
  • Mã Doanh nghiệp: 7062
  • Nhóm thuốc: Thuốc kê đơn – ETC – Finished Drugs
  • Ngày bắt đầu: 26-08-2016
  • Thành phần: Aminolevulinic Acid Hydrochloride
  • Dạng thuốc: Gel
  • Tên biệt dược: Thuốc aminolevulinic acid hydrochloride