Hiển thị tất cả 8 kết quả

Những loại thuốc điều trị ung thư dạ dày bằng hóa trị bao gồm:
5-FU (fluorouracil) thường được sử dụng cùng với leucovorin (axit folinic).
Capecitabine và Carboplatin.
Cisplatin, Docetaxel và Epirubicin.
Irinotecan, Oxaliplatin, Paclitaxel.
Trifluridine và Tipiracil (Lonsurf) – thuốc hóa trị kết hợp ở dạng thuốc viên.

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Thuốc Avastin 400mg/16ml Bevacizumab giá bao nhiêu

Thuốc phòng ngừa điều trị ung thư tử cung

Thuốc Avastin 100mg (400mg) Bevacizumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư dạ dày

Thuốc Xeloda 500mg Capecitabine giá bao nhiêu?

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Thuốc Opdivo 40mg/10ml Nivolumab giá bao nhiêu

Thuốc điều trị ung thư dạ dày

Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab giá bao nhiêu