Thuốc Pregnyl 1.500iu 5.000iu Human Chorionic Gonadotrophin giá bao nhiêu

Thông tin cơ bản về thuốc Pregnyl 1.500iu Human Chorionic Gonadotrophin (HCG)

  • Tên thương hiệu: Pregnyl
  • Thành phần hoạt chất: Human Chorionic Gonadotrophin (HCG)
  • Nhà sản xuất: MSD
  • Hàm lượng: 1.500iu
  • Đóng gói: Mỗi ống chứa 1.500 và 5.000 IU Human Chorionic Gonadotrophin
  • Giá Thuốc Pregnyl: BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá