Thuốc Pregnyl 5000IU 1500IU Human Chorionic Gonadotropin (HCG) giá bao nhiêu

Thông tin cơ bản về Thuốc Pregnyl 5000IU 1500IU Human Chorionic Gonadotropin (HCG) điều trị vô sinh

  • Tên thương hiệu: Pregnyl
  • Thành phần hoạt chất: Human Chorionic Gonadotropin (HCG)
  • Hàm lượng: 5000IU 1500IU
  • Đóng gói: 1 lọ chứa 1500iu dung dịch tiêm ( 1 hộp chứa 6 lọ)
  • Nhà sản xuất: MSD
  • Giá Thuốc Pregnyl: BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá