Thuốc Levemir 100U/ml Insulin detemir giá bao nhiêu

Thông tin cơ bản về thuốc Levemir 100U/ml Insulin detemir

  • Tên thương hiệu: Levemir
  • Thành phần hoạt chất: Insulin detemir
  • Hãng sản xuất: Novo Nordisk
  • Hàm lượng: 100U/ml
  • Đóng gói: Dung dịch Levemir 100 đơn vị / ml để tiêm trong bút đã điền sẵn
  • Giá Thuốc Levemir: BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá