Thuốc Ryzodeg 100u/ml Insulin giá bao nhiêu

Thông tin cơ bản thuốc Ryzodeg 100u/ml Insulin

  • Tên thương hiệu: Ryzodeg 100 u/ml
  • Thành phần hoạt chất: Insulin
  • Nhóm thuốc: Thuốc điều trị tiểu đường
  • Hàm lượng: 100u/ml
  • Dạng: Bút tiêm
  • Đóng gói: 100u/ml
  • Giá Thuốc Ryzodeg : BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá.
  • Ryzodeg 100u/ml Insulin
  • Quốc gia sản xuất: Đan mạch do công ty Novo sản xuất