Thuốc Opdivo 40mg/4ml & 100mg/10ml  Nivolumab giá bao nhiêu

Thông tin cơ bản về thuốc Opdivo liệu pháp miễn dịch

  • Tên thương hiệu: Opdivo 100 mg/10 ml
  • Thành phần hoạt chất: Nivolumab
  • Nhóm thuốc: Liệu pháp miễn dịch
  • Hãng sản xuất: Bristol-Myers Squibb
  • Hàm lượng: 100mg/10ml = 10mg/ml
  • Dạng: dịch truyền
  • Đóng gói: lọ dung dịch 100mg/10ml
  • Giá Thuốc Opdivo : BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá